ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

เรือสำราญ Genting Dream เส้นทาง สิงคโปร์ น่านน้ำสากล สิงคโปร์ 3วัน2คืน (Cruise Only) รวมกิจกรรมความบันเทิง และ อาหารทุกมื้อบนเรือ


ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0195
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
11 มิ.ย. 67 - 11 เม.ย. 68
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 FRI 19 เม.ย. 68 Singapore - 8pm
2 SAT 19 เม.ย. 68 At Sea - -
3 SUN 19 เม.ย. 68 Singapore 12pm -

วันที่ 1 (19 เม.ย. 68)

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8pm

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
12pm
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
04 เม.ย. 68 - 06 เม.ย. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -
11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 Inside Staterroom 13,900 7,900 - - -

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,900
จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน