ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ รวมอาหารครบทุกมื้อ และห้องพักบนเรือ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงมากมาย สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0196
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
11 มิ.ย. 67 - 06 เม.ย. 68
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 19 เม.ย. 68 Singapore - 7pm
2 MON 19 เม.ย. 68 Port Klang (Kuala Laumpur) 8am 6pm
3 TUE 19 เม.ย. 68 Singapore 7am -

วันที่ 1 (19 เม.ย. 68)

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
7pm

ท่าเรือ
Port Klang (Kuala Laumpur)
เวลาเรือถึง
8am
เวลาเรือออก
6pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
7am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
04 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
01 ก.ย. 67 - 03 ก.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
08 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
22 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
03 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
01 ธ.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - -
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
12 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
19 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
26 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
02 ก.พ. 68 - 04 ก.พ. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
09 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
16 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
23 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
02 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
09 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
16 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
23 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
30 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -
06 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 Inside Staterroom 12,900 - - - -

21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900
จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน