ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)

ล่องเรือสำราญ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)

ล่องเรือ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)


ล่องเรือสำราญ Wonderland of Mediterranean โดย Costa Toscana 10วัน 8คืน (QR)
รหัสทัวร์
CRU_0199
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
13 มิ.ย. 67 - 06 ต.ค. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
159,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 MON 20 ธ.ค. 67 Barcelona - 18.00
2 TUE 08 ต.ค. 67 Ibiza 08.00 18.00
3 WED 09 ต.ค. 67 sailing between sky and sea - -
4 THU 10 ต.ค. 67 Palermo 08.00 16.00
5 FRI 11 ต.ค. 67 Civitavecchia 08.30 19.00
6 SAT 12 ต.ค. 67 Savona 08.30 18.00
7 SUN 13 ต.ค. 67 Marselles 08.30 18.30
8 MON 14 ต.ค. 67 Barcelona 08.00 -

วันที่ 1 (20 ธ.ค. 67)

ท่าเรือ
Barcelona
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Ibiza
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
sailing between sky and sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Palermo
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
Civitavecchia
เวลาเรือถึง
08.30
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
Savona
เวลาเรือถึง
08.30
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marselles
เวลาเรือถึง
08.30
เวลาเรือออก
18.30

ท่าเรือ
Barcelona
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
06 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 Inside cabin 159,900 - - - -
Balcony cabin 179,900 - - - -

06 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
(ห้องพัก : Inside cabin)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
159,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
179,900
จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน