ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน (BR)

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน (BR)

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน


ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เส้นทาง จีหลง-นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง 5วัน 3คืน (BR)
รหัสทัวร์
CRU_0202
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย. 67 - 10 ส.ค. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 อาทิตย์ 11 ส.ค. 67 จีหลง - 16.00 น.
2 จันทร์ 12 ส.ค. 67 นาฮา 14.00 น. 22.00 น.
3 อังคาร 13 ส.ค. 67 ชิกากิ 13.00 น. 21.00 น.
4 พุธ 14 ส.ค. 67 จีหลง 08.00 น. -

วันที่ 1 (11 ส.ค. 67)

ท่าเรือ
จีหลง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
14.00 น.
เวลาเรือออก
22.00 น.

ท่าเรือ
ชิกากิ
เวลาเรือถึง
13.00 น.
เวลาเรือออก
21.00 น.

ท่าเรือ
จีหลง
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 Interior Classic 45,900 - - - -

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
(ห้องพัก : Interior Classic)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900
จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน