ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Havila Oslo-Tromso-Kirkenes-North Cape 7วัน 4คืน (ฺEK)

ล่องเรือสำราญ Havila Oslo-Tromso-Kirkenes-North Cape 7วัน 4คืน (ฺEK)

ล่องเรือสำราญ Havila Oslo - Tromso-Kirkenes-North Cape 7วัน 4คืน (ฺEK)


ล่องเรือสำราญ Havila Oslo-Tromso-Kirkenes-North Cape 7วัน 4คืน (ฺEK)
รหัสทัวร์
CRU_0203
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
225,000 บาท/ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 SEAVIEW 225,000 - - - -
07 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 SEAVIEW 261,900 - - - -

18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
(ห้องพัก : SEAVIEW)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
225,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
261,900
จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน