แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน


แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0214
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
19 มี.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
30,000 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • Free 45-minute Spa (มูลค่า 7,000 บาท) หรือ Beach Dinner Set Up
 • Free Sunset Cruise
 • Free upgrade to Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi
 • Snack และเครื่องดื่มใน List All Inclusive บริการถึง Departure จากรีสอร์ท
 • ราคาพิเศษสำหรับ Floating Breakfast เพียง USD 75

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
 • วันที่

  2

  มัลดีฟส์
 • วันที่

  3

  กรุงเทพฯ

3 Days 2 Nights
26,000
4 Days 3 Nights
37,600
5 Days 4 Nights
49,000

3 Days 2 Nights
26,000
4 Days 3 Nights
37,600
5 Days 4 Nights
49,000

3 Days 2 Nights
26,000
4 Days 3 Nights
37,600
5 Days 4 Nights
49,000

3 Days 2 Nights
39,000
4 Days 3 Nights
58,000
5 Days 4 Nights
75,700

3 Days 2 Nights
26,000
4 Days 3 Nights
37,600
5 Days 4 Nights
49,000
รายการ 3 Days 2 Nights4 Days 3 Nights5 Days 4 Nightsสถานะ
  Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)   36,000   53,000   69,700
  Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)   40,000   59,000   78,000
  Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)   42,000   62,000   81,200
  Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (Now - 30 Apr 24)   26,000   37,600   49,000
  Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)   32,000   46,600   61,100
  Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)   36,300   51,900   70,400
  Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)   38,000   55,900   73,500
  Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 May - 31 July 24)   26,000   37,600   49,000
  Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)   30,000   43,800   57,000
  Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)   34,000   50,000   65,300
  Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)   36,000   53,000   69,400
  Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 Aug - 30 Sep 24)   26,000   37,600   49,000
  Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)   33,000   49,000   64,200
  Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)   37,000   54,400   71,500
  Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)   39,000   58,000   75,700
  Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 - 31 Oct 24)   26,000   37,600   49,000

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน