ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (8L)

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย นครคุนหมิง


ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (8L)
รหัสทัวร์
CN_8L00029
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ก.พ. 67 - 26 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Lucky Air
ราคาเริ่มต้น
21,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
 • วันที่

  2

  นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
 • วันที่

  3

  ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
 • วันที่

  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
 • วันที่

  5

  เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น
 • วันที่

  6

  เมืองคุนหมิง – สวนดอกไม้ตามฤดูกาล – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
25,990
เด็กไม่มีเตียง
25,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
20,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
เด็กไม่มีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
24,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
เด็กไม่มีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
24,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,990
เด็กมีเตียง
24,990
เด็กไม่มีเตียง
24,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,990
เด็กมีเตียง
24,990
เด็กไม่มีเตียง
24,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,990
เด็กมีเตียง
24,990
เด็กไม่มีเตียง
24,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,990
เด็กมีเตียง
24,990
เด็กไม่มีเตียง
24,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990
เด็กมีเตียง
23,990
เด็กไม่มีเตียง
23,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
25,990
เด็กไม่มีเตียง
25,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
25,990
เด็กไม่มีเตียง
25,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
20,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
25,990
เด็กไม่มีเตียง
25,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
20,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
16,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990
เด็กมีเตียง
21,990
เด็กไม่มีเตียง
21,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
16,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990
เด็กมีเตียง
22,990
เด็กไม่มีเตียง
22,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,990
เด็กมีเตียง
26,990
เด็กไม่มีเตียง
26,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
09 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 25,990 25,990 25,990 6,000 6,000 20,990 30
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 29,990 29,990 29,990 6,000 6,000 24,990 30
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 29,990 29,990 29,990 6,000 6,000 24,990 30
18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 24,990 24,990 24,990 6,000 6,000 19,990 30
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 24,990 24,990 24,990 6,000 6,000 19,990 30
23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 24,990 24,990 24,990 6,000 6,000 19,990 30
25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 24,990 24,990 24,990 6,000 6,000 19,990 30
27 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
30 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 23,990 23,990 23,990 6,000 6,000 18,990 30
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
04 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 25,990 25,990 25,990 6,000 6,000 17,990 30
11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 25,990 25,990 25,990 6,000 6,000 20,990 30
16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 25,990 25,990 25,990 6,000 6,000 20,990 30
27 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 21,990 21,990 21,990 6,000 6,000 16,990 30
29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67 21,990 21,990 21,990 6,000 6,000 16,990 30
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 22,990 22,990 22,990 6,000 6,000 17,990 30
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 26,990 26,990 26,990 6,000 6,000 21,990 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน